İLHAN EVLİYAOĞLU

 

Sungurlu doğumludur. Orta ve lise öğrenimini Galatasary lisesinde, yüksek okulu ise siyasal bilgiler fak. (Mali Şube) tamamlamıştır.

 Bulunduğu Görevler : Maliye Müfettişliği

Devlet Yatırım Ban. Gen. Müd. Yrd. ve Yön. Kurulu Üyesi 
Başbakanlık Dev.Planlama Teşk.Gen.Sek.
T.C.Trzm Ban. Gnl.Müdürü ve Yön.Krl.Bşk
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müs. (1972-1979)
Sadi Irmak Hük-Parlemento dışından T.C. Turizm ve Tanıtma Bak.(1974-1975)
T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanı (1974-1975)
T.C. Merkez Bank. Banka Meclis Üyesi
Şekerbank Genel Müdürü
Bülent Ulusu Hük. döneminde Turizm ve Tanıtma Bakanı sonra Kültür ve Turizm 
Bakanı (12 Eylül 1980-13 Aralık 1983)  
T.Garanti Ban. Yön.Kuru Bşk. ve Murahhas Üye (1984-1988)             
Nurol Holding Yön. Kurulu Üyesi ve Nurol Menk. Değ. Yön.Kurulu Bşk.(19881991)
T.İş Ban. A.Ş. Yön. Krl.Bşk (1992-1996)
T.Sınai Kalkınma Ban.A.Ş. Yön.Kurulu.Bşk. 
(1996-2002) Dedeman Holding A.Ş. Bşk.Vekili (2002-2006)
Kıbrıs-Türk Trzm İşlt.Yön.Krl.Bşk. (1974-1979)
Atatürk Kültür, Dil ve Trh Yük.Krm. Bilim Kurulu Üyesi
Cumhurbaşkanlığı Kültür Mrkz. Milli Komite Üyesi
Ankara İktisadi Tic. İlimler Akd.Öğrt.Üyesi (1975-1980)
(Devlet Borçları/Bütçe/Trzm.Ekonomisi)
Siyasal Blg.Fak.Öğrt.Grvl.(KİT) (1984-1993)
Yatırım Fin. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi

Yurtdışı Staj ve tetkik :
- 1961 ABD (1 yıl Kamu İktisadi Teşebbüsleri)          
- 1968 Dünya Bankasında (6ay) Gnl Ekonomi
- 1971 UNİDO' da (Viyana)  
- Beynelmilel Bankacılık Teknikleri Semineri